top of page

Regulamin zakupów

Regulamin zakupów w sklepie internetowym ON WEDDING SQUAD,

zwanym dalej Sklepem internetowym. Prosimy zapoznać się z powyższym regulaminem przed skorzystaniem z naszych usług.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.onweddingsquad.com.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż oraz wynajem produktów dekoracyjnych oraz gier.

 3. Zakupy w sklepie internetowym są możliwe przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od daty ich publikacji na stronie internetowej sklepu.

§ 2 Rejestracja

 1. W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym, opcjonalna jest rejestracja na stronie internetowej sklepu.

 2. Podczas rejestracji, Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych, a także do zaakceptowania regulaminu zakupów.

 3. Sklep internetowy gwarantuje poufność przetwarzania danych osobowych Klientów oraz ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu oraz za pomocą adresu e-mail podanego na stronie internetowej.

 2. Założenie konta lub złożenie zamówienia bez zakładania konta są równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 3. Zamówienia dostarczane są tylko na terenie Polski. W przypadku podania adresu spoza Polski obowiązuje wyłącznie możliwość odbioru osobistego zamówienia.

 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeśli Klient nie spełnia warunków określonych w regulaminie lub w inny sposób narusza prawo.

 5. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 6. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu, marka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia i zobowiązuje się do zwrotu kosztów w terminie 7 dni od daty wysłania maila.

 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn nadzwyczajnych i niezależnych od sklepu, marka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na adres e-mail, podany podczas składania zamówienia, i zobowiązuje się do zwrotu kosztów w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3a Zamówienia personalizowane

 1. Rozpoczęcie procesu personalizacji jednoznaczne jest z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym regulaminem.

 2. Wytyczne do personalizacji można zgłosić podczas składania zamówienia - w wiadomości. W przypadku braku informacji dotyczących personalizacji, Klient otrzyma projekty z pustymi (wykropkowanymi) polami do ręcznego uzupełnienia (dotyczy to zaproszeń, zawiadomień, winietek itp.).

 3. Listę gości należy wysłać mailowo w formie pliku tekstowego lub excela.

 4. Przed zleceniem wydruku przesyłamy projekt/y do akceptacji.

 5. Po akceptacji projektu lub/i poprawek przesyłamy je do druku. Po ostatecznym akcepcie nie ma możliwości wprowadzania kolejnych poprawek.

 6. W zależności od projektu i wprowadzonych zmian mogą się różnić: grafiki, rozmiar czcionek i układ na projekcie.

 7. Kolory wydrukowanych grafik na projektach mogą różnić się od tych widocznych na ekranie komputera, ze względu na różnice w kalibracji monitorów.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w projektach ślubnych, takich jak zmiana lub/i usunięcie części grafiki, dostosowanie rozmiaru czcionki lub/i umiejscowienia grafiki lub/oraz tekstu.

§ 4 Dostawa

 1. Sklep internetowy realizuje dostawy za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej.

 2. Koszty dostawy są określane w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wybranej formy dostawy oraz od wagi przesyłki.

 3. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku sklepu internetowego. Wyjątkiem są zamówienia personalizowane, dla których termin realizacji wynosi 7 dni roboczych, liczonych od moment finalnej akceptacji projektu.

§ 5 Płatności

 1. Sklep internetowy umożliwia dokonanie płatności za zamówienie za pośrednictwem systemu płatności online oraz przelewem bankowym na numer konta.

§ 6 Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Wyjątek stanowią zamówienia spersonalizowane, które nie podlegają zwrotom (zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

 2. Towar zwracany powinien być w stanie niezmienionym, kompletnym i w oryginalnym opakowaniu.

 3. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient, chyba że produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony.

 4. Produkt zwracany należy starannie zapakować, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

 5. W przypadku reklamacji towaru, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem internetowym w celu ustalenia dalszych działań i wypełnić Formularz zwrotu produktów (dostępny na dole strony lub po kliknięciu w przycisk Formularz zwrotu produktów). Należy wypełnić formularz zwrotu, podając niezbędne informacje, takie jak numer zamówienia, powód zwrotu i preferowaną metodę zwrotu (zwrot pieniędzy lub wymiana).

 6. Po otrzymaniu i przeglądzie zwracanego produktu, zostanie zlecony zwrot pieniędzy na podany w formularzu sposób płatności.

 7. Należy pamiętać o tym, że nie możemy zwrócić kosztów dostawy ani dodatkowych opłat, chyba że produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony.

 8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

§ 7 Wymiana produktu

 1. W formularzu zwrotu należy zaznaczyć opcję “Wymiana na inny produkt” i wypełnić wymagane pola.

 2. Wymiana jest możliwa w zależności od dostępności produktu.

 3. Jeśli wartość wymienianego produktu jest wyższa, zostanie Ci przekazana instrukcja dotycząca uiszczenia różnicy kosztów.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Biuro Usługowo Handlowe Paweł Dziuba Witold Dziuba S.C.

 2. Sklep internetowy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Dane osobowe Klientów są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówień, ewentualnych zwrotów oraz w celach statystycznych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 5. Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Sklep internetowy musi zastosować się do tego żądania jeśli wyrazisz taką prośbę na adres mailowy onweddingsquad@gmail.com, a Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji zamówienia.

§ 9 Odpowiedzialność i ograniczenia

 1. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania ze sprzedanych produktów za ewentualne nieszczęśliwe wypadki podczas korzystania z nich przez wszystkie osoby użytkujące.

 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zakupione przedmioty od momentu ich odbioru.

 3. Klient zobowiązuje się do używania przedmiotów w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.

 4. Korzystanie z przedmiotów przez dzieci powinno odbywać się pod kontrolą osób dorosłych.

 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.

§ 10 Postanowienia końcowe

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej sklepu.

 2. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

 4. W razie wątpliwości co do interpretacji niniejszego regulaminu, Klient może skontaktować się ze sklepem internetowym w celu wyjaśnienia.

§ 5 Płatności

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej sklepu.

 2. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży między Sklepem a Klientem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

 4. W razie wątpliwości co do interpretacji niniejszego regulaminu, Klient może skontaktować się ze sklepem internetowym w celu wyjaśnienia.

 1. Sklep internetowy umożliwia dokonanie płatności za zamówienie za pośrednictwem systemu płatności online oraz przelewem bankowym na numer konta.

Formularz zwrotu produktów

ze strony onweddingsquad.com

 

 

Numer zamówienia: ______________________    Data zakupu: ______________________ 


 

[Dane Klienta]

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________

Adres: ______________________________________________________________________

Numer telefonu: _____________________________________________________________

Adres e-mail: _______________________________________________________________


 

Żądanie zwrotu:

 [ ] Zwrot pieniędzy na konto bankowe

 [ ] Wymiana na inny produkt 

     Nazwa produktu: ______________________________________ 

     Numer produktu: ______________________________________ 

 

Powód zwrotu:  __________________________________________________________


 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)


Imię i nazwisko: ____________________________________________________________

 

Nazwa banku: ________________________________________________________________


Numer rachunku: _____________________________________________________________


 

Oświadczam, że informacje podane powyżej są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Zgadzam się na zwrot produktu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie sklepu.


 

Data: ___________________ 

Podpis Klienta: _______________________


 

Proszę odesłać formularz zwrotu wraz z produktami na następujące dane: 

On Wedding Squad 

os. Bolesława Chrobrego 20a/1, 60-681 Poznań

nr telefonu: 664801574.

 

Dziękujemy za wypełnienie formularza. Skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia zwrotu i dalszych instrukcji. Prosimy zaznaczyć odpowiednie pola i wypełnić niezbędne informacje.

bottom of page